Alternative
寄宿舎の黒猫は夜をしらない, Kisyukusya no Kuroneko ha Yoru wo Shiranai
Genre(s)